Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651) - Zespół Szkół w Pustyni uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej". W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • Założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,

 

Załóż konto

 

 • Wypełnienie udostępnionego formularza oraz podpisanie go posiadanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie Xades-Bes wydanym przez dowolnego polskiego wystawcę.

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP!

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Zespołu Szkół w Pustyni:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (7:30-13:30) do sekretariatu szkoły pod adresem Pustynia 160, 39- 200 Dębica na następujących nośnikach danych:
 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD, DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do  Zespołu Szkół w Pustyni

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 

 • DOC, RTF, DOCX
 • XLS, XLSX
 • TXT
 • GIF, TIF, JPG
 • PDF
 • PNG
 • ODS
 • ODT

 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2014 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Nowak
Ilość wyświetleń: 819
23 grudnia 2014 10:11 (Marcin Nowak) - Zmiana treści zakładki.
23 grudnia 2014 10:06 (Marcin Nowak) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Zespół Szkół w Pustyni ::Zespół Szkół w Pustyni ::