Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP - Numer ogłoszenia: 107240 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Dębica: Świadczenie usługi cateringu do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy Zespole Szkół w Pustyni Numer ogłoszenia: 107240 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Świadczenie usługi cateringu do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy Zespole Szkół w Pustyni Informację udostępniono: 28.03.2014 Data ogłoszenia przetargu: 2014.03.17 Data otwarcia ofert: 2014.03.25 Skrótowa treść zamówienia Przedmiotem zamówienia...

MODYFIKACJA nr 1 - 17.03.2014 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZS-PUT-271-3/14 Pustynia, dn. 17.03.2014 r. MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Świadczenie usługi cateringu do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy Zespole Szkół w Pustyni Było: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie PRZETARGU...

Świadczenie usług cateringu do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy Zespole Szkół w Pustyni - ogłoszenie BZP 17.03.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pustynia.edu.pl , zspustynia.biposwiata.pl/ Dębica: Świadczenie usługi cateringu do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy Zespole Szkół w Pustyni. Numer ogłoszenia: 87938 - 2014; data zamieszczenia:...

Świadczenie usługi cateringu do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy Zespole Szkół w Pustyni

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: ZS-PUT-271-3/2014 Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSTYNI Pustynia 160 39 - 200 Dębica NIP 872-21-74-647 REGON : Adres do korespondencji: Zespół Szkół w Pustyni, 39-200 Dębica, Pustynia 160 tel. 14 6815 468, FAX : 14 6815 468 Ogłoszenia...

Zatrzymaj banner przewijany
Zespół Szkół w Pustyni ::Zespół Szkół w Pustyni ::